עיכול אנאירובי: התמודדות שונה עם אשפה

עיכול אנאירובי הוא סוג של שיטת טיפול בפסולת אורגנית. עיכול אנאירובי הוא שיטה ליצירת תהליך פירוק מלאכותי של פסולת המורכבת מחומרים אורגנים, כך שניתן יהיה  לעשות בה שימוש לצורך דישון קרקעות.

בתהליך זה גם נוצר ביו-גז המשמש כדלק לתהליך ייצור חשמל. יתרון נוסף של העיכול האנאירובי, בא לידי ביטוי בהפחתת כמות הפסולת האורגנית בעקבות ההתאדות של חלקה והפחיתה לביו גז.

באמצעות כך גם אם הקומפוסט שהוא מייצר אינה טובה לחקלאות, תהליך זה, בכל זאת מוריד מנפח הפסולת האורגנית ובכך מפחית את כמות הפסולת.

תהליך של פירוק אנאירובי הוא תהליך בו מתבצע פירוק ביולוגי של חומרים אורגנים באמצעות חיידקים המתקיימים רק בסביבה נטולת חמצן. כיוון שתהליך זה מביא ליצירת ביו-גז מבצעים אותו בתוך מיכל סגור, כך שיהיה ניתן לאסוף את הביו גז המופק בו ולעשות בו שימוש בסיום התהליך.

תהליך הפירוק מורכב משני שלבים עיקריים אשר כל אחד מהם מתאפיין בגובה טמפרטורה שונה ובסוג שונה של חיידקים שאותו היא מעודדת.

תהליך העיכול האנאירובי מתבצע בשני שלבים:

1. מזופילי –

שלב זה מתרחש בטווח הטמפרטורה של בין 29 מעלות צלזיוס עד ל41 מעלות צלזיוס.

2. תרמופילי –

שלב זה מתרחש בטווח הטמפרטורה של בין 49 מעלות צלזיוס עד ל60 מעלות צלזיוס.

קיימות שתי אפשרויות ליצירת תהליך העיכול האנאירובי, שתיהן מכונות פרמנטציה. אחת מהן היא פרמנטציה רטובה, כלומר, מתקיימת בסביבה רטובה. והשניה היא פרמנטציה יבשה, כלומר, מתקיימת בסביבה יבשה.

שתי סוגים של פרמנטציות:

1. פרמנטציה רטובה או עיכול אנאירובי רטוב:

בתהליך זה החומר האורגני מומס במים בתוך מיכל גדול סגור. והאורגנזימים, החיידקים שמפרקים אותו הם חיידקים אשר חיים בסביבת חיים מימית וללא נוכחות חמצן.

שלבי התהליך:

  1. החומר האורגני מומס במים חמים שטמפרטורתם תואמת את סביבת המחייה של החיידקים בכדי לעודד את התפתחותם לפי שלבי התהליך, כלומר קודם מזופילי ולאחר מכן תרמופילי.
  2. לאחר השהייה במיכל העיכול מתבצע סינון של המים והחומר האורגני הנמצא בהם מוצא מתוכם.
  3. החומר האורגני עובר תהליך של ייבוש.
  4. בחומר האורגני המיובש נעשה שימוש להפקת קומפוסט.   

2. פרמנטציה יבשה או עיכול אנאירובי יבש:

תהליך זה, מתבצע בתוך מיכל ענק סגורים ונטולי חמצן. תהליך זה מאופיין בשלבים דומים כאשר ההבדל היחיד נובע מן העובדה שהחומר האורגני נמצא בסביבה יבשה ואינו מומס במים תחילה.

שלבי התהליך:

  1. הפסולת האורגנית מוכנסת למיכל ענק סגור ונטול חמצן.
  2. בכדי לאפשר לפסולת להגיע לטמפרטורות הרצויות מותזים עליה מים בטמפרטורה הרצויה בצורה מבוקרת. בזמן התהליך המים מבצעים תהליך חזרתי של התנקזות למיכל אגירה והתזה חוזרת על הפסולת במיכל.
  3. לאחר סיום התהליך מחכים שתפוקת הביו-גז תפחת ורק כאשר היא מגיעה לכדי כמות מעטה שאין ביכולתה לגרום לנזק דלת תעלת המיכל נפתחת באופן אוטומטי באמצעות מערכת בקרה.
  4. בסיום התהליך החומר האורגני היבש מוצא מתוך המיכל באמצעות שופל לצורך הפקת קומפוסט.

 

לחזרה לעמוד השירות העוסק בתחום, לחצו: דלק המופק מפסולת (RDF)