קומפוסטציה: ההסבר המלא

קומפוסטציה או בעברית עיכול אירובי. תהליך הקומפוסטציה היא תהליך של פירוק ביולוגי של חומרים אורגניים, שמקורם בחי או בצומח, הנעשה באמצעות אורגניזמים, כמו בקטריות וחיידקים, המתקיימים רק בנוכחות חמצן. בתהליך זה, מתפרק החומר האורגני והופך לחומר אורגני מיוצב.

הקומפוסטציה היא ברמת העיקרון תהליך טבעי. ניתן לבצע את הקומפוסט גם באמצעות תהליכים יזומים. יצירת התהליך הזה באופן יזום מאפשרת ליצור קומפוסט או דשונת בתנאים המתאימים להעשרת הקרקע.

הקומפוסט הוא פתרון טוב לפסולת האורגנית כיוון שהוא מעשיר את הקרקע ומפרה אותה. בעוד שהפסולת האורגנית אשר עומדת במזבלות יוצרת זיהום של האדמה והאויר.

הקומפוסט מיוצר רק בתנאים מתאימים מבחינת טמפרטורת וסביבה ולכן חשוב שיעשה לפי השלבים הנכונים. תהליך הפירוק מורכב משני שלבים עיקריים אשר כל אחד מהם מתאפיין בגובה טמפרטורה שונה ובסוג שונה של חיידקים שאותו היא מעודדת.

שלבי תהליך הקומפוסטציה האירובי:

1. השלב המזופילי –

בשלב זה טמפרטורת החומרים האורגנים נעה בטווח של בין ארבעים מעלות צלזסיוס לחמישים מעלות צלזסיוס. שלב זה מתבצע במהלך עשרים וארבע עד ארבעים ושמונה השעות הראשונות של התהליך. בשלב זה חלה התרבות של חידקים והפירוק נעשה באמצעות אורגניזמים בעיקר חיידקים ומתבצע פירוק של כל החומרים המתפרקים בקלות, בעיקר סוכרים. שלב זה נמשך כמה ימים.

2. השלב התרמופילי –

בשלב זה טמפרטורת החומרים נעה בטווח של בין ארבעים מעלות צלזסיוס לשמונים מעלות צלזסיוס. בשלב זה מתבצע פירוק של חומרים באמצעות מיקרואורגניזמים ומתפרקים חומרים קשים כמו תאית. שלב זה נמשך כמה שבועות.

3. שלב ההתקררות וההבשלה –

בשלב זה הטמפרטורה וקצב הפירוק יורדים בהדרגה. בשלב זה מתחילות להיווצר משפחות מיקרוארגניזם חדשות.

4. שימוש כקומפוסט-

בסוף התהליך נעשה שימוש בחומר האורגני ליצירת קומפוסט כאשר הוא נטול ריחות רעים וחיידקים.

יתרונות הקומפוסטציה:

  • במהלך התהליך חלק מהחומר האורגני הופך לביו- גז וכך כמות החומר מתעטת. כך שגם אם לא נעשה שימוש בחומר לכדי יצירת קומפוסט הוא עדיין מפחית את נפח הפסולת.
  • הקומפוסט חיוני להעשרת הקרקע והפרייתה.

הקומפוסט יכול להתבצע בדרכים שונים ואף באופן ביתי. כיום קיימות שתי שיטות עיקריות ליצירת קומפוסט. בשני המקרים יש לדאוג לאוורר את החומר ולאפשר לכניסת חמצן שהרי הוא חיוני לתהליך.

שתי שיטות ליצירת קומפוסט:

1.הדשנה בשטח הפתוח –

בשיטה זו הקומפוסט מוצב באוויר הפתוח בערימות של שני מטר על שני מטר והופכים אותם בתדירות גבוהה. זו השיטה הנפוצה ביותר לדישון כיום.

2. הדשנה בשטח סגור –

בשיטה זו מניעים את הקומפוסט בתוך מיכלים סגורים ולאחר מכן מוצאים אותו לבחוץ להמשך תהליך. תהליך זה לוקח זמן רב יותר, כשבעה עד שנים-עשר יום אבל מאפשר בקרה טובה יותר על התהליך.

 

לחזרה לעמוד השירות העוסק בתחום, לחצו: דלק המופק מפסולת (RDF)