Next Prev

משטחי עץ

כחלק בלתי נפרד מהליך קליטת פסולת בניין, אנחנו בחברת "דניאלי בסביבה", עוסקים בכל הקשור למשטחי עץ, וזאת במסגרת מחזור החומר והפיכתו בין היתר לנסורת עץ המשמשת לצרכי רפד לבעלי חיים ושימושים חיוניים נוספים. קניית משטחי עץ מתבצעת באופן יזום מקבלנים ובעלי מקצוע מתחום השיפוץ והבנייה. מכירת משטחי עץ מתבצעת לאחר חידוש המשטחים והפיכתם לשימושיים בשנית.

ייועד משטחי עץ

משטחי העץ מיועדים בראש ובראשונה לצרכי העמדת בסיס למשטחי חומר שונים. בנוסף, משמשים משטחי העץ להרכבת ארגזי עץ בהם נעשה שימוש בענף הייבוא, הייצוא והובלת סחורות.

במסגרת הפעילות הענפה של "דניאלי בסביבה", כתחנת מעבר לקליטת ומיון פסולת, אנו עוסקים בין היתר באיסוף משטחי עץ, מיונם, פירוקים וחידושם.

כל משטח עץ, המגיע אל נקודת המעבר אותה אנו מפעילים, עובר הליך מיון קפדני, שבחלק מהמקרים מיועד לצרכי מכירה מחודשת, ובחלק מהמקרים מיועד לצרכי פירוק בדרכו אל מחזור שבבי העץ ממנו הוא מורכב, והפיכתם לנסורת עץ לשימושים נחוצים אחרים.

משטחי עץ: השימושים

משטחי העץ המשמשים לצרכי התעשייה הינם משטחים המורכבים ממידות שונות, וברוב המקרים מיוצרים על פי תו תקן ישראלי, המחייב את מפעלי הייצור לבצע בעץ גם פעולות טיפול המיועדות לצרכי הרחקת מזיקים מתוך העץ, וזאת על מנת לשמר את החומר לאורך זמן.

תעשיית המשטחים הישראלית מתבססת על היצע של מכירה ורכישה של משטחי עץ משומשים, שיפוצים וחידושם לצרכי שימוש חוזרים.

חברות העוסקות בהליכי מכירת משטחים או קנייתם, הן לרוב חברות מסחריות המבצעות הליכי איסוף ומיון של המשטחים, הליך פירוק, תיקון וייצור מחדש של משטחי העץ, ובסופו של דבר הליך של אחסון המשטחים והובלתם ללקוחות השונים המעוניינים לבצע רכישה.

מכירת משטחים

מכירת משטחים מיועדת בעיקר לענף התעשייתי- מסחרי, כאשר חלק מרכזי מאותם לקוחות הרוכשים משטחי עץ באופן תדיר וקבוע, הם בעלי מפעלים ותעשיינים, האמורים להוביל סחורות הנמדדות על פי משטחים.

קניית משטחים לעומת זאת, מתבצעת על ידי חברות העוסקות בענף ייצור משטחי העץ וענף המחזור, כאשר מטרת הרכישה היא להוביל לחידוש משטחי העץ וניצול מקסימאלי של החומר לשימושי תעשייה נוספים.

דניאלי בסביבה אינה מוכרת או קונה משטחי עץ.

שאלות ותשובות