Next Prev

מיון, הפרדה והטמנת פסולת - הכוח לשנות

חברת דניאלי בסביבה מפעילה תחנת מעבר לצורך קליטת פסולת, מיון, הפרדה, הטמנה ומחזור. חברתנו מתמחה באיסוף פסולת מיונה והטמנתה עד לשלב העברת הפסולת למחזור.

על מנת שתדעו קצת יותר על התהליך ריכזנו עבורכם מידע מקצועי אודות שירותי החברה, הפסולת וההטמנה:

מהי תחנת מעבר פסולת?

תחנת מעבר פסולת היא נקודה פיזית אליה מתנקזים הררי פסולת אשר נאספו בנקודות איסוף פסולת ואתרי פסולת שונים.

מטרת הגעת הפסולת אל נקודת המעבר היא לצרכי הפרדת הפסולת והליכי מיון, וכל זאת בדרך להטמנת הפסולת או לחלופין לצרכי העברת הליכי המחזור.

הרכב הפסולת בישראל

**הנתונים לפי המשרד להגנת הסביבה, הגרף מתאר את הרכב הפסולת בישראל לפי משקל.

בגרף ניתן לראות את הרכב הפסולת בישראל לפי נפח ומשקל.

ניכר כי רוב הפסולת מהווה חומרי פלסטיק, נייר ופסולת אורגנית.

  • נכון לחודש נובמבר 2015, 470,606 משקי בית ברשויות המקומיות מפרידים פסולת במקור (יבשה ורטובה, לפי הפחים השונים). המשרד להגנת הסביבה מעריך כי כ-2.5 מיליון ישראלים יפרידו אשפה בבתיהם עד לשנת 2019.
  • בנוסף, בשנת 2014, יוצרו בישראל:
  • 4 מיליון טון פסולת עירונית ומסחרית.
  • 8 מיליון טון של פסולת פריקה ביולוגית (פסולת אורגנית).
  • 7 ק"ג היא כמות הפסולת הממוצעת המיוצרת על ידי אדם אחד מידי יום. כלומר, 51 ק"ג מידי חודש ו-612 ק"ג מידי שנה.
  • 8% הוא קצב הגידול בכמות הפסולת מידי שנה.
  • רק 20% מהפסולת מועברים למחזור, 80% הנותרים נשלחים להטמנה.

סוגי מטמנות בישראל

מטמנת אשפה, או כפי שאנו מכירים אותה 'המזבלה' הינה אתר המשמש לצרכי הטמנת פסולת.

בישראל ישנן מספר סוגי מטמנות: האחת מיועדת לקליטת פסולת ביתית משרדית ותעשייתית הכוללת בין היתר פסולת מזון נייר פלסטיק ואריזות, השנייה לפסולת יבשה שבין היתר קולטת פסולת בניין, והשלישית לחומרים מסוכנים ורעילים.

אנו בדניאלי בסביבה ממיינים את הפסולת, מפרידים, גורסים פסולת, מובילים את המטמנות, ממחזורים ומספקים מגוון שירותים נקודתיים המותאמים לצורכי הלקוח – בין אם מדובר בלקוח פרטי מוסדי או עסקי.

אנו פעולים ברישוי המשרד לאיכות הסביבה ובהתאם לקריטריונים המחמירים של התחנות.

שאלות ותשובות