Next Prev

השמדת פסולת

אנו מספקים שירותי השמדת פסולת לחברות, מפעלים ופרטיים.

פסולת ואשפה הינם מושגים המוכרים לכולם מחיי היום יום. בעת האחרונה, גדלה כמות האוכלוסייה במדינה, וכן עלתה רמת החיים בארץ. עקב כך, חל גידול ניכר בכמות הפסולת המיוצרת על ידי אנשים פרטיים, ובייחוד על ידי חברות ומפעלים פרטיים וממשלתיים. את הפסולת הזו יש לפנות, לגרוס או למחזר, ולעיתים אף להשמיד כליל כמבואר להלן.

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, מדי שנה קצב הגידול של הפסולת במדינת ישראל ניצב על כחמישה אחוזים. בשל גידול זה, נחקק חוק בכנסת בתחילת שנות התשעים, המכונה 'חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור'. חוק זה מורה הלכה למעשה על תקנות וחוקים של מיחזור פסולת בארץ, וכן יעדים של מיחזור ואיסוף פסולת תעשייתית.

לכל סוג פסולת מסוים יש את הטיפול המיועד לו, החל מפינוי פסולת, דרך מיחזור פסולת, הפרדתו והטמנתו, וכלה בגריסה והשמדת פסולת. ככלל, בחירת טיפול באופן של 'השמדת פסולת' , תיעשה לפי רוב באי אלו מקרים של שימוש בחומרים מסוכנים ומזהמים, כגון חומרי רנטגן, מוצרים רפואיים מסוכנים, חומרים כימיים וביולוגיים ועוד.

בנוסף, הפסולת הנ"ל כוללת אף מוצרים רפואיים שפג תוקפם ולכן מגע שלהם עם יד אדם או כל בעל חיים אחר מסוכן בהחלט. מן הראוי לציין שהשמדת הפסולת נעשית בפיקוח של גורמים מוסמכים, ולאחר מתן היתרים מראש.

מהם היתרונות בהשמדת פסולת?

 • בעת שימוש בהשמדת פסולת, הפסולת מושמדת כליל ואינה קיימת מרגע השמדת הפסולת ואילך. כך, נעלמים חומרים מסוכנים או זיהומיים שעלולים היו לפגוע בבני אדם, בבעלי חיים, או בסביבה עצמה.
 • השמדת פסולת מבוצעת במרוכז, ובמדויק לפי תקנים מפורטים ומדויקים של המשרד להגנת הסביבה. כך מושמדת הפסולת בצורה יעילה וחוקית.

תהליך השמדת הפסולת והאשפה כולל מספר שלבים עיקריים:

 • בראש ובראשונה, תהליך השמדת הפסולת מתחיל ברגע סיום השימוש בחומרים, אותם מניחים במתקני איסוף ייעודיים.
 • מתקני האיסוף נאספים אחת לכמה זמן באופן סדיר, על ידי רכבים ייעודיים שעוברים בכל תחנות האיסוף בארץ.
 • ועוברים תהליך מיון: חומרים שזקוקים להשמדת פסולת, וחומרים שאינם זקוקים להשמדה זו. המיון נערך על ידי כימאי מוסמך. החומרים שאינם נצרכים להשמדת פסולת, דהיינו – חומרים לא מסוכנים, יעברו תהליך מיחזור פסולת רגיל. החומרים שאכן נצרכים להשמדת פסולת, יועברו הלאה.
 • כעת, החומרים שנקראים עתה פסולת, מועברים אל מתקני טיהור ועיקור, שם הם מושמדים.

אילו אתרים ומוסדות עשויים להזדקק לשירות השמדת פסולת?

השמדת פסולת עשויה לכלול מגוון חומרים, ולפיכך רצוי להתקין מכולות בין היתר במקומות הבאים:

 • בתי חולים
 • אוניברסיטאות
 • מעבדות
 • בתי ספר
 • מפעלים תעשייתיים המייצרים חומרים מסוכנים
 • מוסדות מחקר ופיתוח
 • כורים

מומלץ לתת את הדעת בעת הזמנת חברה לשירות השמדת פסולת. כדי לבחור בחברה מוכרת ובעלת שם, אשר קיבלה ביקרות טובות על שירותים שביצעה בעבר, וחוות דעת חיוביות על טיב השירות ואיכות הביצוע.

בכך, הלקוחות יקבלו ערובה לכך שכל החומרים שבבעלותם שנזקקים להשמדת פסולת נלקחו, לאחר בדיקה מעמיקה של אנשי החברה. כמו כן, השמדת הפסולת תיעשה בהקדם האפשרי, עם מינימום פגיעה בסביבה.